Väktare (1)
Liggande Kvinna (6)
Andalusisk Häst (11)
Hyena (2)
Häststudie (7)
Bison (12)
Lejon (3)
Fontän Fornalutx (8)
Tänkaren (13)
Trav (4)
Poseidons Hästar (9)
Omkull (14)
Djurskulpturer (5)
På Stället (10)
Tage Erlander (15)
Anita Aperia (1)
Kvinnor vid mur (6)
Hästhuvud (11)
Bison (2)
Klassiskt huvud (7)
Hästparad (12)
Lejon (3)
Lejonfamilj (8)
Bukefalos (13)
Punkare (4)
Flygande hästar (9)
Poseidons hästar (14)
Montéhäst (5)
Kvinnoporträtt (10)
Alexander (15)

Bildförteckning – Galleri I
Väktare (1), Hyena (2), Lejon (3), Trav (4), Djurskulpturer (5), Liggande Kvinna (6), Häststudie (7), Poseidons Hästar (9), På stället (10), Andalusisk häst (11), Bison (12), Tänkaren (13), Omkull (14), Tage Erlander (15) – Foto: Max Plunger
Fontän Placa Fornalutx (8) – Foto: Mats Segnestam

Bildförteckning – Galleri II
Anita Aperia (1) – Foto: Helena Hedström
Bison (2), Lejon (3) – Foto: Gösta Gierow
Punkare (4), Montéhäst (5), Lejonfamilj (8), Flygande hästar (9) – Foto: Robert Holm
Kvinnor vid mur (6), Hästhuvud (11) – Foto: Bodil Karlsson
Klassiskt huvud (7), Kvinnoporträtt (10), Poseidons Hästar (14) – Foto: Max Plunger
Hästparad (12) – Foto: Mats Segnestam
Bukefalos (13), Alexander (15) – Foto: Eva Walla Nathansson

Bildförteckning – Galleri I
Väktare (1), Hyena (2), Lejon (3), Trav (4), Djurskulpturer (5), Liggande Kvinna (6), Häststudie (7), Poseidons Hästar (9), På stället (10), Andalusisk häst (11), Bison (12), Tänkaren (13), Omkull (14), Tage Erlander (15) – Foto: Max Plunger
Fontän Placa Fornalutx (8) – Foto: Mats Segnestam

Bildförteckning – Galleri II
Anita Aperia (1) – Foto: Helena Hedström
Bison (2), Lejon (3) – Foto: Gösta Gierow
Punkare (4), Montéhäst (5), Lejonfamilj (8), Flygande hästar (9) – Foto: Robert Holm
Kvinnor vid mur (6), Hästhuvud (11) – Foto: Bodil Karlsson
Klassiskt huvud (7), Kvinnoporträtt (10), Poseidons Hästar (14) – Foto: Max Plunger
Hästparad (12) – Foto: Mats Segnestam
Bukefalos (13), Alexander (15) – Foto: Eva Walla Nathansson